Víza do Číny

Do Číny můžete vycestovat s 12ti různými typy víz. Na základě poptávky našich klientů zajišťujeme nejčastěji víza turistická (typ L) a obchodní (typ M). Dokumenty (pro žadatele s českým pasem) potřebné k předložení žádosti o vízum (typ L & M) naleznete níže.  

Víza TURISTICKÁ

 • délka pobytu v Číně nepřesahuje 30 dní

 • jedno nebo výjimečně dvouvstupé

 • platnost 3 měsíce

 • vydáváno za účelem turistiky


Potřebné dokumenty

 1. cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po předpokládaném ukončení pobytu v Číně s minimálně dvěma volnými stránkami pro vízum

 2. 1x kopie datové stránky cestovního pasu (celé dvoustrany)

 3. 1x aktuální barevná fotografie pasového formátu (lesklá, přímý pohled, bílé pozadí, nikdy předtím nepoužita na jiné žádosti o vízum), nalepit na žádost. Požadavky na fotografie naleznete zde.

 4. formulář žádosti o vízum do ČLR kompletně a podle skutečnosti vyplněný, podepsaný žadatelem. Formulář žádosti o vízum naleznete ke stažení zde.

 5. vytištěná elektronická letenka nebo rezervace: obousměrná do Číny a z Číny (pokud žadatel cestuje jinými dopravními prostředky předloží příslušné vysvětlení a potvrzení)

 6. potvrzení rezervace ubytování (pokud možno vč. ubytovacího voucheru)

 7. cestovní pojištění na dobu pobytu v Číně

 8. detailní itinerář cesty po Číně v anglickém jazyce (podle časového sledu - místa, pamětihodnosti apod.) s uvedením jména žadatele a podpisem

 9. nezletilí žadatelé musí ke své žádosti o vízum připojit úředně ověřený souhlas rodičů s cestou do Číny, úředně ověřenou kopii rodného listu a prohlášení rodičů o finančním zabezpečení nezletilého žadatele

Pokud budete žádat o turistická víza za účelem návštěvy příbuzných či přátel, prosím, kontaktujte nás a my Vám zašleme kompletní seznam potřebných dokumentů, který se nepatrně liší od výše uvedeného seznamu. 

Víza OBCHODNÍ

 • délka pobytu v Číně nepřesahuje 180 dní

 • jedno, dvou nebo vícevstupé

 • platnost 3-12 měsíců (pro držitele pasu ČR za účelem obchodu až 60 měsíců)

 • vydáváno za účelem obchodu a s obchodní výměnou souvisejících činností, sportovních turnajů a soutěží atd.


Potřebné dokumenty 

 1. cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po předpokládaném ukončení pobytu v Číně s minimálně dvěma volnými stránkami pro vízum

 2. 1x kopie datové stránky cestovního pasu (celé dvoustrany)

 3. 1x aktuální barevná fotografie pasového formátu (lesklá, přímý pohled, bílé pozadí, nikdy předtím nepoužita na jiné žádosti o vízum), nalepit na žádost. Požadavky na fotografie naleznete zde .

 4. formulář žádosti o vízum do ČLR kompletně a podle skutečnosti vyplněný, podepsaný žadatelem. Formulář žádosti o vízum naleznete ke stažení zde.

 5. vytištěná elektronická letenka nebo rezervace: obousměrná do Číny a z Číny (pokud žadatel cestuje jinými dopravními prostředky předloží příslušné vysvětlení a potvrzení, v případě více vstupů letenka/rezervace na první cestu)

 6. zvací dopis (3 možné varianty)

           →  zvací dopis od zvoucí organizace nebo osoby v Číně, na hlavičkovém papíře, psaný v čínském                      nebo anglickém jazyce, adresovaný velvyslanectví ČLR v ČR, který musí obsahovat:

                    ·  informace o žadateli (celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu)

                    ·  informace o návštěvě Číny: konkrétní účel, konkrétní časové rozmezí, místo/-a návštěvy,                                    konkrétní vztah mezi žadatelem, vysílací organizací a zvoucí organizací/osobou, způsob                                    finančního krytí návštěvy

                     ·  informace o zvoucí organizaci nebo osobě: název/jméno, telefonní číslo, adresa, datum                                     vystavení zvacího dopisu, oficiální kulaté (příp. oválné) červené razítko, celé jméno v čínštině                             (poangličtěná verze jména není ambasádou akceptovaná) a podpis odpovědné osoby za                                 zvoucí stranu (nesmí zasahovat do razítka)

  1. žadatelé, kteří se účastní veletrhu China Import and Export Fair (Canton Fair): pozvání vydané organizátorem veletrhu (přípustná je i pozvánka generovaná online na webových stránkách pořadatele veletrhu v anglickém jazyce)

  2. "Invitation Letter of Duly Authorized Unit" 被授权单位邀请函 (oficiální pozvání vydané autorizovaným orgánem v Číně) - od 1.8. 2016 musí být tento typ pozvání opatřen čárovým kódem v pravém horním rohu

 1. vysílací dopis: žadatelé o vícevstupé vízum předloží vysílací dopis od zaměstnavatele nebo jiné vysílací organizace dokazující obchodní účel cesty, který musí obsahovat:

  1. informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu

  2. informace o návštěvě Číny: konkrétní účel, konkrétní časové rozmezí, místo/-a návštěvy, konkrétní vztah mezi žadatelem, vysílací organizace o zvoucí organizací/osobou, způsob finančního krytí návštěvy

  3. informace o zvoucí organizaci nebo osobě: název/jméno, telefonní číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, razítko, celé jméno a podpis odpovědné osoby za zvoucí stranu

  4. informace o vysílací straně (originál razítko a podpis oprávněné osoby)

  5. originál vysílacího dopisu musí být psaný v anglickém jazyce, adresovaný ambasádě, na hlavičkovém papíře vysílací společnosti, s razítkem a podpisem oprávněné osoby

Kontaktní Informace

Adresa velvyslanectví ČLR v ČR:

Velvyslanectví Čínské Lidové Republiky

Pelléova 18

160 00 Praha 6 - Bubeneč

e-mail: konzularniodd@seznam.cz

tel.: +420 233 028 898

web: www.chinaembassy.cz 

Adresa velvyslanectví ČR v ČLR:

Embassy of the Czech Republic

2 Ritan Lu, Jianguomenwai,

100 600 Beijing

e-mail: beijing@embassy.mzv.cz

tel.: +8610 8532 9500

web: www.mzv.cz/beijing