Soukromé vízum

Sem vložte podnadpis

Určeno pro osoby, které jsou pozvány fyzickou osobou a přejí si získat víza do RF za účelem návštěvy. Soukromá víza jsou vydávána až na dobu 90 dní a mohou být jak jednovstupová tak dvouvstupová. Můžeme za Vás vyřídit celý proces, avšak zvací dopis musí být zajištěn Vámi.

Vízum se vydává na základě originálu pozvání na formuláři migrační služby RF nebo originálu pozvání od blízkého příbuzného - občana ČR, který žije na zákonném základě na území RF, obsahujícího:

údaje o pozvaném -

1)  jméno a příjmení
2) datum narození
3) pohlaví
4) státní příslušnost
5) číslo pasu
6) termín cesty (od do)
7) účel cesty
8) příbuzenské vztahy
9) seznam měst návštěvy
10) počet vstupů
11) jména spolucestujících nezletilých dětí

údaje o hostiteli -

1)  jméno, příjmení 
2) adresa v Rusku
3) podpis hostitele, ověřený notářem
4) kopie dokumentů matriky, potvrzujících příbuzenské vztahy a kopie povolení k dlouhodobému nebo               trvalému pobytu zvoucí osoby v Rusku.

Požadavky pro vyřízení skupinového turistického víza:

  1. Cestovní doklad - je potřeba originál a musí mít alespoň 2 volné stránky. Pas nesmí mít žádné záznamy, opravy, rezervace, výmazy nebo poznámky, které nejsou povolené danou pasovou směrnicí. Doba platnosti pasu musí být alespoň o šest měsíců delší, než je datum ukončení platnosti požadovaného víza.
  2. Kopie pasu - stačí černobílá kopie datové stránky s fotografií a údaji, nechávají si
  3. Pozvání/turistický voucher - turistické, služební , pracovní, návštěvní soukromé, studijní atd. Pokud pozvání nemáte, jsme schopni turistické pozvání - ubytovací voucher pro vás zajistit.
  4. V případě tranzitu - letenka/jízdenka/vízum do třetí země.
  5. Cestovní pojištění - kopie smlouvy nebo potvrzení o pojištění - musí obsahovat jméno pojištěné osoby, délku pojištění, platnost pro Rusko. Také Vám rádi zajistíme.
  6. Vyplněný vízový formulář - tento formulář musí být kompletně a správně vyplněn. Všechny otázky v dotazníku musí být detailně zodpovězeny. Formulář musí být vytištěn a podepsán žadatelem. Výtisk nesmí obsahovat žádné rukopisné opravy nebo úpravy. ZDE
  7. Barevná fotografie - (3,5 x 4,5 cm, jednoduché bílé pozadí) Neměla by být starší půl roku a již použita při jiné žádosti o vízum. Na zadní straně fotografie musí být napsáno žadatelovo jméno. Fotografii připevněte kancelářskou sponkou k vyplněnému dotazníku.

                                                           KONTAKTY

Praha

Konzulární oddělení velvyslanectví RF, Korunovační 34, 160 00 Praha 6
tel.: 233 374 093, 233 371 548
fax: 233 371 492
e-mail: consulpraha@rambler.ru
www.czech.mid.ru
úřední hodiny: po - pá 09.00 - 12.00

Brno

Generální kozulát RF, ul. Hlinky 142 b, 603 00 Brno
tel. 543 232 157
fax 543 244 429
e-mail: gkbrno@gmail.com
www.brno.mid.ru
úřední hodiny: 9.00 - 13.00 (Po, St, Pá)

Karlovy Vary

Generální konzulát RF, ul. Petra Velikého 18, 360 01 Karlovy Vary
tel. 353 221 325, 353 221 324
fax: 353 226 261
e-mail: gk-karlovy-vary@rambler.ru
úřední hodiny: 9.00 - 13.00 (Po, St, Pá)

Rusko - Velvyslanectví Moskva

ul. J. Fučíka 12/14, 123 056 Moscow
tel.: sekretariát SVV: +7 495 2760 712, 723; sekret.PO: +7 495 2760 721, sekret.EO: +7 495 2760 720, sekret.ÚPO: +7 495 2760 705, sekret.KO: +7 495 2760 715, HEO: +7 495 2760 704, 706; P ČR: +7 495 2760 709
fax. : SVV: +7 499 2500 263, KO: +7 499 7912 982, EO: +7 499 2512 527, HEO: +7 499 2503 763
e-mail: moscow@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/moscow
úřední hodiny:
úřadu pro veřejnost: pondělí - pátek 08:30 - 07:00
příjem žádostí o krátkodobá víza: pondělí: pátek 09:00 - 12:00
příjem žádostí o dlouhodobá víza: pondělí: pátek 09:00 - 12:00
ověřování: pondělí - čtvrtek 09:00 - 12:00
výdej víz: pondělí - pátek 13:30 - 15:30