Víza do Ruska

Vstup občanů EU do Ruské federace (RF) je možný pouze na základě víz, o které je možné požádat pouze na ruských velvyslanectví, konzulátech, resp. ve vízových centrech. Konzulární úřady RF najdete v Praze, Brně nebo Karlových Varech. Vízum lze vyřídit i prostřednictvím cestovních kanceláří.

Žádost o vízum lze podat k vyřízení nejdříve 3 měsíce před plánovanou návštěvou RF.

Nehledě na počet vstupů nebo termín platnosti víza celková lhůta pobytu cizince na území Ruska nesmí překročit 90 dnů během 180 denní lhůty od nabytí platnosti víza.

Získat ruské vízum až na hraničním přechodu není možné!

Ohlašovací povinnost

Dne 15. ledna 2007 vstoupil v platnost zákon RF č. 109 o migrační databance cizinců a osob bez občanství v Ruské federaci, který stanoví povinnost ohlásit adresu místa pobytu na území RF. Nová právní úprava převedla povinnost hlásit adresu pobytu občana ČR v RF na přijímající stranu a nově stanovila povinnost takového občana se po odjezdu z místa ubytování písemně odhlásit.

  1. Pobyt v ubytovacím zařízení - každé ubytovací zařízení je povinno registrovat každého občana ČR, nehledě na délku jeho pobytu

  2. Pobyt jinde než v ubytovacím zařízení - povinnost zaregistrovat pobyt občana ČR má v tomto případě tzv. přijímající strana. Tou může být jen fyzická osoba s právem trvalého pobytu na území RF anebo právnická osoba, u které občan ČR fakticky bydlí nebo u které pracuje. Přijímající strana je povinna zaregistrovat při cestování občana ČR, který u ní bydlí nebo pracuje, pouze v případě, že pobyt v RF přesáhne 7 pracovních dnů.

Během tranzitu přes území RF (například vlakem) se občan nikde registrovat nemusí.

Víza podle vstupů do Ruska

jednovstupová (1 vstup)                          dvouvstupová (2 vstupy)                           vícevstupová (vice vstupů)

Víza podle účelu cesty

Turistické vízum            Skupinové turistické vízum            Soukromé vízum              Studijní vízum 

Pracovní vízum             Tranzitní vízum                                Humanitární vízum           Obchodní vízum